Maalämpö ja maalämpöpumput

On monta hyvää syytä valita maalämpö kodin tai rakennuksen lämmitysmuotona. Pitkällä aikavälillä se on sekä kustannustehokas että ympäristöystävällinen. Mutta mikä on maalämpö ja maalämpöpumppu, ja miten se toimii?

Maalämpöpumppu on laitteisto tai järjestelmä, joka ottaa maaperässä olevan aurinkoenergian talteen ja jota käytetään talon lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen joko osittain tai kokonaan. Maalämmön energia on auringosta lähtöisin olevaa energia joka uusiutuu. Aurinko sekä maapallon ytimen hehku lämmittävät maaperää, kallioita ja vesistöjä, ja se otetaan talteen lämmönkeruuputkistolla ja maalämpöpumpulla jonka jälkeen se jaetaan taloon vesikiertoisten patterien tai vesikiertoisen lattialämmityksen avulla. Kodin käyttövettä voi myös lämmittää, ja kesällä voi myös käyttää maalämpöpumppua talon viilennykseen. Maalämpö on lämmönlähde jota voi käyttää ympäri vuoden ja joka on tasainen ja varma vaihtoehto energialle.

Mihin maalämpö sopii?

Maalämpö sopii sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, sillä lämpöpumpun koko ja porakaivon syvyys riippuvat rakennuksen energiantarpeesta. Maalämpö sopii myös suurempiin kiinteistöihin jolloin muutama maalämpöpumppu muodostaa pumppukeskuksen.

Miten maalämpöpumppu asennetaan?

Maalämpöpumppu asennetaan siten että kallioon porataan syvä lämpökaivo johon asennetaan lämmönkeruuputkisto. Lämmönkeruuputkisto voidaan myös asentaa suuremmalle maa-alueelle vaakatasoon maan alle noin 1-2 metrin syvyyteen ja jos talon läheisyydessä on vesistö, putkisto voidaan asentaa siihen.

On hyvä muistaa kysyä kunnalta rakennuslupaa tai toimenpidelupaa, ennen kuin maalämpöpumppu asennetaan. Rakennuslupaa tai toimenpidelupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, ja sen käsittelyssä menee yleensä 2-4 viikkoa.

Miksi valita maalämpöpumppu?

Maalämpö on pitkällä aikavälillä edullisempi lämmitysmuoto kotitalouksille kuin esimerkiksi sähkölämmitys, öljylämmitys tai kaukolämpö, ja se olisikin myös se edullisin vaihtoehto pidemmällä aikavälillä. Maalämpöpumpun investointikustannukset ovat yleensä alussa kalliimpia kuin muiden energialaitteistojen investointikustannukset, mutta se maksaa itsensä pitkällä aikavälillä takaisin, sillä lämmityslasku tulee selvästi edullisemmaksi kuin muilla lämmitysvaihtoehdoilla. Maalämpöpumppu on myös helppo vaihtoehto, sillä kun se on asennettu, se hoitaa aikalailla itse itseään, ilman sen suurempia ongelmia.

Onko maalämpöpumppu ympäristöystävällinen?

Lämmitys on suurin yksittäinen energiankuluttaja suomalaisessa kotitaloudessa, siksi jos vain on mahdollista hyvä ympäristöteko on siirtyä puhtaampaan lämmitysjärjestelmään. Maalämpö on luonnon oma lämpövarasto ja se on ympäristöystävällinen ja kestävä valinta, sillä se on uusiutuvaa ja puhdasta energiaa. Maalämpö on myös energiatehokas ja ekologinen lämmitysjärjestelmä, sillä se säästää jopa 80% lämmityskuluissa. Maalämmöstä ei myöskään aiheudu ympäristöä kuormittavia hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöjä. Maalämpö on siis oiva sijoitus tulevaisuuteen ja ympäristöteko!

Erilaisia lämpöpumpputekniikoita

Lämpöpumppuja myydään yleensä kolmella erilaisella tekniikalla: invertteri, on-off ja hybridimaalämpö. Suomalaisissa kotitalouksissa yleisin käytetyt lämpöpumput ovat varustettu on-off-tekniikalla. Siinä laitteen kompressori tai moottori kytkeytyy päälle kun tarvitaan lämpöä. Lämpöpumppu käy aina vakioteholla niin kauan kunnes lämpötila on saavutettu, ja sen jälkeen kompressori pysähtyy. Lämpöpumput varustettuna invertteritekniikalla sen sijaan tuottavat tehoa rakennuksen lämmöntarpeen mukaan. Siinä kompressori käy pidempiä jaksoja, sillä se pystyy säätämään laitteen lämmitystehoa eri tasoille. Kun käytetään invertteritekniikkaa, on tärkeä että energiakaivo on tarpeeksi syvä.

Lämpöpumppuja myydään myös hybridimallisina, ja se tarkoittaa sitä että se voi käyttää useita eri lämmönlähteitä, kuten esimerkiksi aurinkosähköä, puulämmitystä, öljylämmitystä tai sähkölämmitystä. Tätä lämpöpumpputekniikkaa voi hyödyntää jos rakennuksessa jo on olemassa vanhoja lämmitysjärjestelmiä jotka toimivat hyvin ja joita halutaan jatkossakin käyttää maalämpöpumpun ohella. Hybridimalli on yleensä myös erittäin kustannustehokas vaihtoehto.

 

Jos maalämpö kiinnostaa, niin markkinoilta löytyy monta eri maalämpöjärjestelmän toimittajaa. Aina voi myös laskea paljonko säästäisi lämmityskuluissa jos vaihtaisi ympäristöystävälliseen ja uusiutuvaan maalämpöön.

Yhteistyörobotit eli cobotit

Mitä ovat cobotit?

Yhteistyörobotit eli cobotit eivät korvaa ihmistä vaan tekevät töitä yhdessä ihmisten kanssa. Ihminen ei pärjää robotille suoritettavassa työssä, mutta voi olla tämän työkaveri. Teollisuusrobotin kaltaiset robotit työskentelevät yleensä tehdaslaitoksissa, mutta viime vuosina on alettu kerätä tietoa siitä kuinka ihminen ja robotti voisivat työskennellä yhdessä ilman että työskentely robotin kanssa olisi liian vaarallista ihmiselle.

Robotiikan tutkimusaiheista kuumin ja mielenkiintoisin aihe tällä hetkellä liittyy juurikin yhteistyörobotteihin. Yhteistyörobotit eivät korvaisi ihmistä kokonaan, vaan työskentelisivät yhteistyössä ihmisten kanssa. Tämä helpottaisi työtaakkaa silloin kun valmistetaan suuria sarjoja samaa tuotetta  ja tehdään tylsiä ja toistuvia liikkeitä loputtomasti – robotit jaksavat tehdä toistoja jatkuvalla vauhdilla ilman lepotaukoja.

Ihminen tekee työn parissa ne asiat joissa hänen osaamistaan tarvitaan. Ihmisellä on kyky ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja hoitaa esimerkiksi näppäryyttä vaativia tehtäviä. Robotti taas puolestaan hoitaa työt joissa sen vahvuudet ovat hyödyksi eli voimaa, tarkkuutta ja väsymättömyyttä vaativissa tehtävissä.

Yhteistyörobotti ei vie ihmisiltä kaikkea työtä pois – se vain mahdollistaa työn tekemisen nopeammin ja laadukkaammin. Yhteistyörobottien käytön myötä pystytään myös luomaan uusia ammatteja ja työpaikkoja. Cobotit voivat helpottaa esimerkiksi tehdastyötä ja vähentävää raskaiden ja toistuvien ruumillisten töiden tekoa ihmisiltä, jolloin he voivat keskittyä osaamistaan vaativiin tehtäviin.

Cobotin ja ihmisen yhteistyön toimivuuden haasteet

Robotin ja ihmisen yhteistyön toimivuudessa on omat haasteensa, koska täytyy olla varma, ettei robotti yhteistyötä tehdessään onnistu millään tavoin vahingoittamaan ihmistä. Ihminen ei myöskään saa haitata robotin työskentelyä. Robotin kanssa samassa tilassa työskentelevän ihmisen on oltava perillä siitä mitä robotti seuraavaksi tekee, ettei turhaan keskeytä robotin työskentelyä. Ihmisten ja robottien välisiä kommunikaatiokeinoja kehitetään ja parannellaan jatkuvasti.

Suomi maailman automatisoituneimpien maiden joukossa

Suomi on eniten tuotantoaan automatisoineiden maiden joukossa. Suomessa on  tuplasti niin paljon teollisuusrobotteja kuin keskimäärin maailman maissa.  Myös muut Pohjoismaat ovat hyvillä sijoituksilla tuotannon automatisointiin liittyen.

Pohjoismaissa uusi tekniikka otetaan avoimin mielin vastaan ja ymmärretään cobottien mukanaan tuoma hyöty ikävien työtehtävien hoitamisessa. Cobotit antavat ihmisille mahdollisuuden hoitaa useampia työtehtäviä samaan aikaan ja ovat esimerkiksi kokoonpanovaiheessa suureksi avuksi kun työvaiheet voidaan jakaa työntekijän ja cobotin välillä.

Kuvat: Shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

3D-tulostus

3D-tulostus on virtuaalisen mallin tuottamista fyysiseksi esineeksi 3D-tulostimen avulla. 3D-tulostus on additiivinen, ainetta lisäävä valmistusmenetelmä, toisin kuin esimerkiksi CNC-jyrsintä, jossa materiaalia poistetaan kappaleesta. Kolmiulotteisessa tulostuksessa voi käyttää monta eri tulostustekniikkaa, mutta niiden kaikkien periaate on sama: tulostettava malli tulostetaan kerros kerrokselta, kunnes tuloksena on valmis esine. Jatka lukemista 3D-tulostus